הצטרפו לאיחוד הצלה בהצלת חיים

₪4,555,254 המטרה: ₪5,400,000
85שלם %
אתם נותנים
x2
איחוד הצלה מקבלים
כל התרומות שוות
x2
לערכן המקורי!

תודה על העזרה לאיחוד הצלה.

528
תורמים

Anonymous

לפני 1 שבוע

$51.25

Avrohpm Blum

לפני 3 חודשים

$10.00

Shlomo Jaffe

לפני 4 חודשים

$6.00

Shlomo Jaffe

לפני 4 חודשים

$6.00

Shlomo2 Jaffe

לפני 6 חודשים

$5.10

Shlomo Jaffe

לפני 6 חודשים

$5.10

Sara and Elisha Blechner Family

לפני 7 חודשים

$360.00

Shlomo Jaffe

לפני 8 חודשים

$6.00

Shlomo Jaffe

לפני 9 חודשים

$6.00

joel perlmutter

in honor of Rabbi Orin Krublit at Bnai Amoona rabbiorrin@bnaiamoona.com

לפני 9 חודשים

$108.00

דניאל כהן

לפני 10 חודשים

₪360.00

Anonymous

God bless the Jewish people. Shaná Tová 5779.

לפני 11 חודשים

$18.00

Shlomo Jaffe

לפני 11 חודשים

$2.00

Anonymous

Thank you for all your hard work and saving lives. You're true heroes!

לפני 1 שנה

$1,200.00

Shlomo Jaffe

לפני 1 שנה

$6.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

GARY STEINMAN

Is *1221 your emergency telephone call number in Israel?

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

Our child was choking and you were at our door within minutes to help. We are forever...

לפני 1 שנה

$36.00

Jonathan Gamss

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

thank you

לפני 1 שנה

$108.00

aviva waxman

לפני 1 שנה

$50.00

Elliot Rubin

So proud of everything this organization does for the state of Israel. As president of...

לפני 1 שנה

$250.00

Carol Milett

G-d bless you for the lifesaving work you do every day.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£100.00

Levi Rand

לפני 1 שנה

$18.00

AARON ROSENBERG

לפני 1 שנה

$234.00

Anonymous

Thanks to everyone at Ichud Hatzalah for saving so many lives each day.

לפני 1 שנה

$180.00

Micah Coleman

in response to mailing Z12727 on 1/19/18

לפני 1 שנה

$36.00

Jorge Schlesinger

לפני 1 שנה

$20.00

Stuart Kent

Keep up the fantastic work all of you are doing.

לפני 1 שנה

$50.00

PAUL SHECK

We called and you responded. No hesitation, just a willingness to help. you guys are...

לפני 1 שנה

$200.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£8.00

paul gershon

לפני 1 שנה

$1,000.00

Jeff & Wendi Klein

Cdn Tax Receipt Please

לפני 1 שנה

$3,600.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1.00

Richard Horowitz

לפני 1 שנה

$18.00

MICHAEL BRENNER

I hope this contribution helps in some small way. Please keep up the good work and be...

לפני 1 שנה

$108.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Gary Erlbaum

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Don Mishell

May Hashem bless you to continue your holy work.

לפני 1 שנה

$100.00

Stefan Colmer

לפני 1 שנה

$52.00

Anonymous

God Bless you

לפני 1 שנה

₪50.00

Michael Rhodes

לפני 1 שנה

$26.00

Avi Willner

לפני 1 שנה

$26.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£5.00

moshe merel

keep it up. with GODs help.

לפני 1 שנה

£5.00

Justin Bell

A happy new year to UH! Looking forward to another year of saving lives!

לפני 1 שנה

$180.00

Yaacov Anziska

In memory of Edith Jaskoll

לפני 1 שנה

$100.00

Jack Bickel

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Yours is the best charity!

לפני 1 שנה

$1,300.00

Ronald Hofbauer

Gave check to Eliyahu in UK

לפני 1 שנה

$10,000.00

Joel Atkin

לפני 1 שנה

$1,800.00

SYLVIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA

God bless all Jews on the face of the earth

לפני 1 שנה

$18.00

Elizabeth Novack

לפני 1 שנה

$3,600.00

Timothy Myerson

לפני 1 שנה

£36.00

Marcos and Dalia Rosenberg

לפני 1 שנה

$400.00

Anonymous

Thank you again for all the work you do!!

לפני 1 שנה

$10.00

Abraham Newman

לפני 1 שנה

$100.00

jack Fleischer

לפני 1 שנה

$36.00

Edmund N

לפני 1 שנה

$1,800.00

Shari Faleck

Thanks for all you do!

לפני 1 שנה

$118.00

Aryeh Citron

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Pamela Scheinman

Thank you for the wonderful work you do.

לפני 1 שנה

$100.00

Jay Rehr

לפני 1 שנה

$100.00

Larry Benuck

Thanks to all the volunteers

לפני 1 שנה

$18.00

Barbara Cooper

לפני 1 שנה

$13.00

Lawrence Goetz

In memory of my parents

לפני 1 שנה

$360.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$10.00

allan levy

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Emanuel Landau

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Thank you for all the work that you do! It is an exciting privilege to get to donate...

לפני 1 שנה

$10.00

ROLANDO LOPEZ

לפני 1 שנה

$300.00

Shlomo & Karen Hochberg

לפני 1 שנה

$180.00

Janice Nelson

In memory of Eugene Nelson Z"L

לפני 1 שנה

$18.00

joan popkin

לפני 1 שנה

$10.00

Shuli & Avi Rockoff

לפני 1 שנה

$180.00

Miriam Weiner

לפני 1 שנה

$200.00

Gabriella Hershkowitz

Donation for 2017

לפני 1 שנה

$100.00

Victor Koros

לפני 1 שנה

$36.00

Sanford Kadish

בהצלחה

לפני 1 שנה

$50.00

Dr. Michele Melamed

Keep up the good work! You have all of my support! Dr. Melamed

לפני 1 שנה

$50.00

JACOB ZUBER

לפני 1 שנה

$36.00

Edward & Caitlin Lion

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$3.00

Mark Panish

לפני 1 שנה

$108.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

Thank you so much!!!!!!!!!!!!!!!!! Tizkeh L'mitzvos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

לפני 1 שנה

$100.00

Fred Goldberg

Warmest regards and best wishes to Eli, his family, and the entire Hatzalah organization

לפני 1 שנה

$1,000.00

Leslie Marianko

לפני 1 שנה

$50.00

Joan Breitman

I hope the coming year finds Israel safer than in previous years.

לפני 1 שנה

$76.00

Owen Solomon

לפני 1 שנה

$100.00

Barry Greengart

לפני 1 שנה

$140.00

Josef Katz

לפני 1 שנה

$360.00

Yitzi Karasick

Yasher koach for all your hard work, and the amazing life-saving work you do on behalf...

לפני 1 שנה

$180.00

Efraim Barenbaum

L'zaicher nishmas Fruma bas Harav Ben Tzion

לפני 1 שנה

$17.00

Judith Schwartz

Attended Ambucycle Dedication at Tel-Aviv Port with Miriam Ballin. Regards and Tizku...

לפני 1 שנה

$26.00

Albert Harary

In memory of a hero Effi Gadassi

לפני 1 שנה

$180.00

Tina Jaskoll

In loving memory of Edith Jaskoll.

לפני 1 שנה

$250.00

Roslyn Jaffe

Uasher Koach Eli Bier, your wife and your crew of Volunteers!

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

Thank you for your relentless persuit for excellence in service and for saving lives!...

לפני 1 שנה

$50.00

David Contract

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

This is just US address for US credit card. Israeli address is: Hadagan...

לפני 1 שנה

₪10,000.00

Charles Cutter

לפני 1 שנה

₪180.00

Ruth Kahn

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$200.00

Muriel Tebid

Thank you for your work.

לפני 1 שנה

$36.00

Nancy Karp

In memory of Dr. and Mrs. Melvin Kramer

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Moshe Kamionski

לפני 1 שנה

$250.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Marlene Teichman

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪540.00

Yelena Shvarts

Happy New Year! Thank you for a great job!

לפני 1 שנה

$100.00

Deborah Uzan

לפני 1 שנה

$18.00

Stuart and Deninse Sprague

לפני 1 שנה

$100.00

Thomas and Sharon Skelley

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

Tizku L’Mitzvot!

לפני 1 שנה

$100.00

Julia and Avi Abadie

לפני 1 שנה

$50.00

David Saper

לפני 1 שנה

$100.00

steve rosen

לפני 1 שנה

$777.00

Rachel Wolf

לפני 1 שנה

$1,000.00

June Getraer

Thank you for all you do!

לפני 1 שנה

$100.00

Yigal Marcus

Keep up the amazing work that you do for our people and for strengthening the Jewish...

לפני 1 שנה

$500.00

Anonymous

Thank you for all the wonderful work you do for klal yisrael. Regardless of which...

לפני 1 שנה

$40.00

Eleanor Chiger

לפני 1 שנה

$36.00

Jack and Mindy Hyman

לפני 1 שנה

$46.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

Fran Blumenthal

לפני 1 שנה

$100.00

David Bass

Good luck

לפני 1 שנה

$54.00

Robert Brody

לפני 1 שנה

$36.00

Helene Lockspeiser

Kol Hakavod v'Todah Rabba!

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£5.00

arthur kook

לפני 1 שנה

$180.00

Jeffrey Herskowitz

לפני 1 שנה

$360.00

Sheldon Stein

לפני 1 שנה

$500.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

David Sterling

Thank you Eli for all your hard work, and thank you to the Kaylies for this wonderful...

לפני 1 שנה

$5,400.00

Stewart Kelly

May Hashem continue to protect and bless you!

לפני 1 שנה

$72.00

Kathryn W

לפני 1 שנה

$7,200.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

Eli Landy

לפני 1 שנה

$18.00

Rachel and Jeffrey Hamberger

לפני 1 שנה

$36.00

Sheila Reiser-Okun

לפני 1 שנה

$220.00

daphna frankel

לפני 1 שנה

$36.00

Michael Bernstein

Yirbu Kamochem B'Israel - We wish there would be more outstanding people like you...

לפני 1 שנה

$50.00

David Seed

לפני 1 שנה

$36.00

Richard Hernandez

If I could I would give my entire paycheck to help Israel!

לפני 1 שנה

$50.00

Jeremy Shinewald

In honor of my friend, Alex Goldberg.

לפני 1 שנה

$1,800.00

David Selden

This donation was inspired by our wonderful personal tour of the new United Hatzalah...

לפני 1 שנה

$5,000.00

Rosemary E Linsider

לפני 1 שנה

$54.00

MITCHELL BARD

לפני 1 שנה

$36.00

Sam Friedman

My family believes very strongly in your mission. Paz, Sam and Abie Friedman

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$200.00

Dr. Anita Rosenfield

Thank you for all you do to save lives and to make the world a better place for all...

לפני 1 שנה

$36.00

Daniel Senor

From Dan Senor and Campbell Brown

לפני 1 שנה

$18,000.00

Marsha Levi

לפני 1 שנה

$100.00

עאטף סאלם

ישר כוח גאה בפעלות שלכם ואני מצרף אליכם שבוע...

לפני 1 שנה

₪50.00

Geoff L

Thank you for the inspiring work you do.

לפני 1 שנה

$180.00

Lisa Mittwol

לפני 1 שנה

$36.00

Yosef Shabot

לפני 1 שנה

₪12,500.00

Rafael C

לפני 1 שנה

$1,800.00

Boris` K

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

Thanks for all your hard work, I lived in Yerushaliem for almost 3 years and the the...

לפני 1 שנה

$50.00

sandy greenbaum

Great work. Thank you!

לפני 1 שנה

$75.00

Joshua Guttman

לפני 1 שנה

$250.00

Doron Spierer

Kol HaKavod to all who do the holy work of United Hatzalah, especially the volunteers...

לפני 1 שנה

$1,800.00

daphna Barak

This is part of the money for the motorcycle

לפני 1 שנה

$7,060.00

Harlan Weisman

לפני 1 שנה

$108.00

Israel Kaminetsky

Eli Beer is the best

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$10,000.00

Joy Bobrow

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$4.00

Anonymous

Mazel and Brucheh

לפני 1 שנה

$4,500.00

judy gross

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

You are doing such important work

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

Thanks for your good works.

לפני 1 שנה

$54.00

Robert Medow

Thank you for all your good works.

לפני 1 שנה

$100.00

Boris Rumshiskiy

In memory of Rav Aharon ben Rav Avraham Leib Shur

לפני 1 שנה

$54.00

Debora M

לפני 1 שנה

$1,800.00

Marvin B

לפני 1 שנה

$46,000.00

Adam W

לפני 1 שנה

$4,000.00

Joseph and Dvora P

לפני 1 שנה

$1,000.00

Anonymous

יישר כוחך

לפני 1 שנה

₪100.00

Susan Amerling-Stern

לפני 1 שנה

$10.00

David and Ilana Prager

In Memory of Annie Prager ( חנה בַּת זעב)

לפני 1 שנה

$1,800.00

Leah MALAMET

Eli & Gitty, et al.- כל הכבוד! Maybe you be blessed with continued strength to...

לפני 1 שנה

₪180.00

David M Zucker

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

IN HONOR OF MY VERY GOOD FRIEND MOISHE TEITELBAUM.

לפני 1 שנה

$2,626.00

shlomo jaffe

לפני 1 שנה

₪1.00

Anonymous

donation is in honor of my husband Scott Sandler

לפני 1 שנה

$36.00

Angela Lim

Peace, Blessings, Protection & Good Health to our dear brothers and sisters. Amen. ☺

לפני 1 שנה

$18.00

FELICE GOLDBERG

לפני 1 שנה

$18.00

Lloyd S

לפני 1 שנה

$20,000.00

Yehoshua Smith

לפני 1 שנה

$250.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

Thank you for saving lives at the risk of your own. May HaShem Yisborach protect you...

לפני 1 שנה

$18.00

PATRICIA STEWART

IN BLESSED MEMORYY OF PATRICIA "EMMA " STEWART

לפני 1 שנה

$100.00

joseph silverberg

לפני 1 שנה

$25.00

Meryl and Jeff Troodler

לפני 1 שנה

$72.00

Caryl Kligfeld

לפני 1 שנה

$118.00

Andrew Baron

לפני 1 שנה

$25.00

Lynne F Schatz

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

Mazel and Brucheh

לפני 1 שנה

$3,600.00

Lew Fink

לפני 1 שנה

£5.00

Karen Katz

לפני 1 שנה

$1,050.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$54.00

Anonymous

May you go Mhayil Lhayil.

לפני 1 שנה

$54.00

Max Rovt

לפני 1 שנה

$500.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Adrienne Zibelman

Please note this contribution is to the memory of my father, Morris J. Zibelman.

לפני 1 שנה

$36.00

Charles Kandler

לפני 1 שנה

$100.00

Gabriel Levy

לפני 1 שנה

$1,000.00

Stan Shapiro

לפני 1 שנה

$50.00

Nathan Yakubov

לפני 1 שנה

$18.00

Michael Steinberg

לפני 1 שנה

$1,000.00

Richard Hartzman

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

Thanks!

לפני 1 שנה

$90.00

Lance Hirt

לפני 1 שנה

$1,800.00

Mark Feinberg

לפני 1 שנה

$118.00

Joey J

לפני 1 שנה

$5,000.00

Ed and Linda L

לפני 1 שנה

$36,000.00

Annonymous Teichman

לפני 1 שנה

$1,800.00

Susan and Stephen F.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Robin and Harold G

לפני 1 שנה

$1,800.00

Minnie SHAVRICK

MAY HASHEM BLESS YOU ALL - IN PEACE - AMEN

לפני 1 שנה

$50.00

Ed & Rose Leventhal

Thank you for giving us the opportunity to participate is your tremendous Avodas...

לפני 1 שנה

$1,000.00

Gordon Logan

Thank you for helping out in Texas this year!

לפני 1 שנה

$5,000.00

Jason Katz

Keep up the great work of saving lives!

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

Keep up the good work!

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

I'm giving what little I can because Israel is still God's covenant people

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

Thank you for rushing when my 2 year old son went blue from choking on food.

לפני 1 שנה

$100.00

Miriam Hausman

לפני 1 שנה

$72.00

Phillip moss

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Thank you for saving lives in Israel and for pioneering new ways and technology to...

לפני 1 שנה

$50.00

menachem talmor

keep your good work !!

לפני 1 שנה

$50.00

C. Godwin

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£5.00

Esther Meyers

Hatzlacha Rabba in your very important work!

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$500.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Thank you!

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

May Adonai bless you all with good health, smarts, love and great abundance of...

לפני 1 שנה

$54.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$54.00

nathaniel and judith Leff

thank you!

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$150.00

Julie Rose

לפני 1 שנה

$40.00

Carol Milett

Bless you for the heroic life-saving work you do.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Israel and Sharon Garber

לפני 1 שנה

$180.00

claude mann

god bless you

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$10.00

Susan Bernstein

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

For the welfare of Israel

לפני 1 שנה

$100.00

Aryeh Gotfryd

לפני 1 שנה

$18.00

William Poser

לפני 1 שנה

$50.00

Sharon Johnson

With love and prayers of blessing to dear brothers and sisters in beloved Land!! Stay...

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$18.00

Sharon Johnson

With love and prayers of blessing to dear brothers and sisters in beloved Land!! Stay...

לפני 1 שנה

$1.00

Bruce levy

לפני 1 שנה

$20.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Clare Lehman

Great work!

לפני 1 שנה

$25.00

Sharon Rappaport

BZH B'hatzlacha!

לפני 1 שנה

$18.00

Heshie Schulhof

לפני 1 שנה

$250.00

Joan Sweiry

לפני 1 שנה

£100.00

Deborah Eiferman

לפני 1 שנה

$18.00

Boris K

לפני 1 שנה

$1,800.00

Gilles G

לפני 1 שנה

$1,800.00

Isaac D

לפני 1 שנה

$1,800.00

Salomon M

לפני 1 שנה

$1,800.00

Shmuel and Barbara G

לפני 1 שנה

$500.00

Boris K

לפני 1 שנה

$1,800.00

Martin Singer

לפני 1 שנה

$54.00

Anonymous

In honor of Shai Jaskoll

לפני 1 שנה

$500.00

Sheila Kowit

This donation is in honor of Udi Black from GO Inspire Tours. It is from the...

לפני 1 שנה

$200.00

Anonymous

in July 2017 Hatzalah came to our rescue. We will always be grateful for all the help...

לפני 1 שנה

₪126.00

Sami Levi

Keep up the good work.

לפני 1 שנה

$100.00

Emilie Merkin

לפני 1 שנה

$18.00

Harold H

לפני 1 שנה

$500.00

Abe and Cynthia S

לפני 1 שנה

$1,000.00

H & M Hirsch Foundation

לפני 1 שנה

$2,500.00

Sherry Salmansohn

לפני 1 שנה

$46.00

Shari Faleck

Keep up the great work!!

לפני 1 שנה

$118.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

Arnold Waldman

לפני 1 שנה

$5,000.00

Deanna Sperka

לפני 1 שנה

$36.00

annonymous annonymous

In honor of Captain Leo V. Berger

לפני 1 שנה

$18,000.00

annonymous annonymous

In honor of Dr. Yafeh, Dr. Ballin and Ellen Friedman

לפני 1 שנה

$7,200.00

Grateful Rechavia community resident

Happy to help!

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1,000.00

Arlene Botkin

לפני 1 שנה

$5.00

Soly Kassab

לפני 1 שנה

$152.00

Michael Weichholz

לפני 1 שנה

$72.00

יהודה טוכמאן

לפני 1 שנה

₪180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Shayna Millstone

לפני 1 שנה

$500.00

Howard Uderman

לפני 1 שנה

$60.00

Anonymous

L'ILUI NISHMAT LEA BAT YITZCHOK - Lea Laufer Goodman in whose memory our family ran a...

לפני 1 שנה

$54.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$300.00

Anonymous

God Bless you with everything you need to save those in need. In Jesus' name. Amen.

לפני 1 שנה

$7.00

Stuart Herskovitz

Birkat Hagomel

לפני 1 שנה

$1,800.00

Ann Dershowitz

לפני 1 שנה

₪36.00

Martha van Gelder

לפני 1 שנה

$100.00

bernice tillman

לפני 1 שנה

$18.00

Yitzchok Hurwitz

לפני 1 שנה

$18.00

annonymous annonymous

In honor of Miriam Ballin

לפני 1 שנה

$360.00

Daniel Livi

For City of Ranana

לפני 1 שנה

$260.00

Jacques Lichtenstein

For Central Jerusalem

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1.00

David Goldstein

לפני 1 שנה

$1,000.00

Meryl Mitchell

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$18.00

Eric, Karen, Allie & Jamie Orgen

In honor of Shai Jaskoll and all of his hard work on behalf of United Hatzalah

לפני 1 שנה

$100.00

Alan Samuels

לפני 1 שנה

$25.00

Judy Morris

לפני 1 שנה

$100.00

Isaac & Judith Sherman

All the best, Eli. Please use to update communications. Judy & Isaac

לפני 1 שנה

$1,800.00

Benjamin Casper

לפני 1 שנה

$1,800.00

Albert R.

לפני 1 שנה

$5,000.00

Cathy and Allan W.

לפני 1 שנה

$18,000.00

Anonymous

Good Luck

לפני 1 שנה

$25.00

Karen Weingarden

לפני 1 שנה

$25.00

alan bailer

לפני 1 שנה

$100.00

Yehuda Montrose

לפני 1 שנה

$18.00

Ronda Jacobson

לפני 1 שנה

$18.00

Mark Mermelstein

In honor of Shai and Shoshana Jaskoll and family

לפני 1 שנה

$36.00

Dorene Weisberg

לפני 1 שנה

$18.00

Elaine Gutowitz

keep up the good work

לפני 1 שנה

$10.00

Esther Rosenbloom

לפני 1 שנה

$100.00

Brian Strauss

לפני 1 שנה

$18.00

Moses Fridman

לפני 1 שנה

$18.00

Michelle Kravitz

Thank you for your brave and selfless service!

לפני 1 שנה

$180.00

Sandra Lichtman

לפני 1 שנה

$54.00

Anonymous

יישר כוח

לפני 1 שנה

₪25.00

Michael Schell

לפני 1 שנה

$250.00

Chaya Pollack

Keep up the good work!

לפני 1 שנה

$100.00

Bentzion Kaminetzky

לפני 1 שנה

$100.00

Barbara Notterman

Thank you for your extremely vital work!!

לפני 1 שנה

$10.00

Aviva Horowitz

Thank you for the life saving work that you do! While we hope to never need your...

לפני 1 שנה

$50.00

Miriam M

It is a privilege to donate the most up-to-date communications equipment for the use...

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$72.00

Samuel Solomon

this is in honor of Yaffa Goldschmiedt who is a Hazalah volunteer in the Haredi...

לפני 1 שנה

$1,000.00

Dimitrios Pilitsis

Keep up the great work!

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

הצלחה

לפני 1 שנה

$18.00

Lisa Weber

Kol HaKavod.

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

Hirsch Ziegler

HATZLACHA

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$75.00

Devorah Saull

May you be blessed with continued strength so you can always be on the giving end!...

לפני 1 שנה

$25.00

Leba Klayman

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$72.00

Anonymous

Glad to support United Hatzalah's essential work.

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$500.00

Alan Bresler

In memory of Sam and Sara Altman

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪36.00

Cherna M.

לפני 1 שנה

$75,000.00

Pamela C.

לפני 1 שנה

$18,000.00

Noah E.

לפני 1 שנה

$18,000.00

Renee L.

לפני 1 שנה

$6,000.00

Michelle S.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Jack R.

לפני 1 שנה

$4,000.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$52.00

mary margolis

לפני 1 שנה

$1,000.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$104.00

Becky Miller

Sarah Nathan, you rock!

לפני 1 שנה

$10.00

Anonymous

THANK YOU

לפני 1 שנה

$36.00

Rena Zlotnick

In honor of Sarah Nathan. You're the best!

לפני 1 שנה

$50.00

Raizel Druxman

Thank you for saving lives and doing it with all your heart and soul.

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

Thank you!

לפני 1 שנה

$10.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪1.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪1.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1.00

Shlomo Yaffa

לפני 1 שנה

₪1.00

Peggy Pedersen

לפני 1 שנה

$18.00

Erica and Zev Skolnick

לפני 1 שנה

$100.00

David Shlomovich

Tizku L'mitzvos!

לפני 1 שנה

$180.00

Gaby and Sarina Novick

לפני 1 שנה

$180.00

Jeffrey Taratoot

לפני 1 שנה

$200.00

שמחה שוורץ

לפני 1 שנה

$1.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪360.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Steven Goldman

לפני 1 שנה

$1,000.00

Rick and Joy Mayerson

לפני 1 שנה

$100.00

Martin Fuchsman

לפני 1 שנה

$18.00

Janet Fletcher

Thank you.

לפני 1 שנה

$100.00

שלמה יפה

תודה רבה

לפני 1 שנה

€1.00

Barbara Cooper

לפני 1 שנה

$18.00

Lionel Shebson

לפני 1 שנה

₪100.00

Avi S.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Ron and Pam R.

לפני 1 שנה

$18,000.00

David H.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Ira J Goldberg Goldberg

לפני 1 שנה

$50.00

Diane Busch

With a grateful heart, THANKYOU , for all you do !

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$18,000.00

Anonymous

In honor of Tali Raviv and Paul Gilden.

לפני 1 שנה

$18.00

אן שפרלינג

לפני 1 שנה

₪180.00

Marci & Steve Feinberg

Please use the funds for the new Bluebird communicator to continue your valuable work.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Howard & Helaine Resnick

For Ambucycle in memory of David Resnick - Donated by The Resnick Family: Howard &...

לפני 1 שנה

$1,800.00

Zvi Kitay

Thank you for your help March 31, I crash with my bike broke 5 ribs, internal...

לפני 1 שנה

$18.00

Daniela Horn

לפני 1 שנה

$1,000.00

Boris Tiomkin

לפני 1 שנה

$5,000.00

Adam Gleicher

לפני 1 שנה

$36.00

Avrum and Francoise J.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Alan D.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1.00

Howard Wallick

Kol Hakavod to United Hatzalah - this device donation is in honor of Freda Rosenfeld's...

לפני 1 שנה

$1,800.00

Eddie and Lori M.

לפני 1 שנה

$1,800.00

Carol M.

לפני 1 שנה

$5,000.00

Salamon H.

לפני 1 שנה

$10,000.00

Aaron H.

לפני 1 שנה

$10,000.00

J B Shye

GOD BLESS!!

לפני 1 שנה

$25.00

Richard corman

Keep up the wonderful work that you do!

לפני 1 שנה

$100.00

Isaac Murciano

לפני 1 שנה

$500.00

Chabad of Bradenton & LWR Community

This donation was raised at our Chanukah Israel Celebration with our "Charity Box...

לפני 1 שנה

$51.00

Stuart Harris

לפני 1 שנה

$100.00

Robert and Jan Cohen

לפני 1 שנה

$100.00

Sandi and ken Bretz

Yasher koach for all your hard work and commitment helping the people of israel

לפני 1 שנה

$100.00

Ruth Ehrlich

In honor, of my brother, Charles Hurwitz who is a dedicated volunteer from Hof Hacarmel.

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Shalom to all

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

May all your volunteers be blessed!

לפני 1 שנה

$36.00

Michael Barenholtz

לפני 1 שנה

$1,800.00

Alan Kholos

לפני 1 שנה

$1,800.00

Carly Lerman

לפני 1 שנה

$1,800.00

Pinny Katz

לפני 1 שנה

$18,000.00

Barbara Cohen

לפני 1 שנה

$3,000.00

Chaim Treitel

לפני 1 שנה

$1,000.00

Todd Denker

לפני 1 שנה

$27.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$10.00

Anonymous

Keep up the good work!

לפני 1 שנה

$1,000.00

Maxim Kovel

לפני 1 שנה

$36.00

Shimmie Horn

לפני 1 שנה

$2,500.00

Allan & Iris Weiss

לפני 1 שנה

$100.00

Ronald Brandt

לפני 1 שנה

$18.00

Ruth Kahn

לפני 1 שנה

$100.00

Amanda Cohen

לפני 1 שנה

$101.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Robert Grunin

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$72.00

Arthur Meltzer

לפני 1 שנה

$50.00

Kathy Farley

לפני 1 שנה

$25.00

Michelle Awad

Thank you SO much for the AMAZING work that you do. Hatzlacha Rabba & Chanukah Sameach

לפני 1 שנה

£36.00

Jeffrey White

לפני 1 שנה

$25.00

David Lyons

לפני 1 שנה

$2,000.00

Richard Miller

hag sameach hanukah

לפני 1 שנה

$1,800.00

Miriam Singer

לפני 1 שנה

$18.00

Anna Condemi

לפני 1 שנה

€100.00

Elizabeth Wilson

Thank you for helping those in need.

לפני 1 שנה

£20.00

shoshana Dessler

In honor of CARRI IMMERMAN! I am so proud to call you a friend!

לפני 1 שנה

$100.00

Barry Burton

לפני 1 שנה

$20.00

Anonymous

Blessings to reach your goal!

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$20.00

David Silverstein

Thank you for your life saving work!

לפני 1 שנה

$20.00

Eileen Shapero

You guys and gals are miracle workers, B'H! May we finally greet Moshiach in...

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

Hatzlacha rabba from Q84 of Queens Hatzalah in New York. Tizku limitzvot!

לפני 1 שנה

$100.00

Daniel and Ava Kordansky

lol hakavod! Happy Hanukkah Ava and Daniel Kordansky,MD

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

Will always pray for peace in Jerusalem

לפני 1 שנה

$25.00

Bruno Fraitag

לפני 1 שנה

€25.00

Anonymous

Praying for Israel!

לפני 1 שנה

$100.00

Ann Sprayregen

לפני 1 שנה

$36.00

Cheryl Doberman

לפני 1 שנה

$180.00

Philip Goldberg

Best wishes Family Goldberg of Northern & Midland Ltd

לפני 1 שנה

£250.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Eric Mack

לפני 1 שנה

₪180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪54.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1.00

Ethel Schuster-Newman

Bless you and all of Israel. Wishing you peace, good health and happiness as Chanukkah...

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$140.00

Nasanya Zakon

לפני 1 שנה

$36.00

Eddie Mizrachi

לפני 1 שנה

$1,800.00

Alan Friedman

לפני 1 שנה

$1,800.00

Candice Ebrani

לפני 1 שנה

$67.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪1.00

Linda Norton

Thank you for all you do.

לפני 1 שנה

$10.00

Eliezer Guterman

לפני 1 שנה

$1.00

Judith Schwartz

You should have this on your home page. I've been checking it and did not see the...

לפני 1 שנה

$1,500.00

Anonymous

לפני 1 שנה

€20.00

Robert Sperber

לפני 1 שנה

$50.00

Renay freedman

Thanking you for all that you do

לפני 1 שנה

$360.00

Masha & Robert

Save a life

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

God bless your organization and what you do! Happy Chanukah.

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

€10.00

Bernard Katz

לפני 1 שנה

$120.00

Naomi Mauer

לפני 1 שנה

$100.00

Myrna Berlin

Please include the following message on the notification card to Geula: Dear...

לפני 1 שנה

$36.00

Myrna Berlin

Message on notification card to Saralea: Dear Saralea I am wishing you and yours...

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

Please use this to help save lives.

לפני 1 שנה

$2,000.00

Yosef Meystel

לפני 1 שנה

$1,800.00

Verna McQuown

May G-D continue to bless all the workers and keep them safe as they do the Lord's work.

לפני 1 שנה

$25.00

Myrna Beck

Todah Rabbah for all that you do. Happy Chanukah!

לפני 1 שנה

$36.00

Lawrence Winsor

לפני 1 שנה

$18.00

nadia martinet

thank you, and a happy and safe Hanukkah for everyone

לפני 1 שנה

$18.00

Pearl Cohen

This is to be in honor of Miriam Ballin for her speedy recovery. From her cousin Pearl

לפני 1 שנה

$1,000.00

תיאה רחל דייויס

Thank you for the amazing work that you do! It was great getting a chance to learn...

לפני 1 שנה

₪700.00

Anonymous

Thank you for all your wonderful caring 👍🔯🔯🔯

לפני 1 שנה

₪50.00

Naomi R

לפני 1 שנה

$500.00

Penina and Jacob Bernstein

לפני 1 שנה

$25.00

Hilton Giesenow

לפני 1 שנה

$18.00

Deborah Renert

לפני 1 שנה

$180.00

Sheila Firestone

לפני 1 שנה

$50.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$180.00

Steve & Susi Appel

לפני 1 שנה

$54.00

Joel Hurwitz

In honor of my brother Charles Hurwitz

לפני 1 שנה

$50.00

Barbara Cooper

לפני 1 שנה

$36.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$36.00

Robby Hilkowitz

לפני 1 שנה

₪3,600.00

Herb Meyers

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

We have the zechut of a son in Aretz who is a member of United Hatzolah

לפני 1 שנה

$36.00

Susan G Leffler

While waiting for a bus in Jerusalem a few months ago, my 72 year old brother ...

לפני 1 שנה

$100.00

Elly Leyman

In hope & prayer that United Hatzalah will be matzliach in all their life-saving...

לפני 1 שנה

$25.00

Anonymous

As a ret. nurse. I know that min. count in saving a life.--------Hope you get you...

לפני 1 שנה

$20.00

Anonymous

In memory of Shachar Weissberg - a beautiful neshama Thankyou Hatzalah for your...

לפני 1 שנה

$36.00

Toby Dubov

In memory of my beloved husband Edwin Dubov

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$25.00

Charles Aptowitzer

Tizkoo L'Mitzvos

לפני 1 שנה

$18.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$20.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$245.00

Diana Hirsch

לפני 1 שנה

$10.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$24.00

Liebe Schulman

I love you guys!!!

לפני 1 שנה

$180.00

Ken Seidberg

לפני 1 שנה

$1,000.00

איאן קלוטניק

לפני 1 שנה

₪750.00

Elliott Friedman

לפני 1 שנה

$180.00

צרלס הורוויץ

לפני 1 שנה

₪36.00

Deborah Shadovitz

I am honored to have this tiny part of helping you do all your great work!

לפני 1 שנה

$100.00

Joan Sweiry

לפני 1 שנה

£100.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$100.00

Bruce Cohen

לפני 1 שנה

$150.00

Harry Beer

לפני 1 שנה

$100.00

Jeffrey Turell

Save lives and ride safe!

לפני 1 שנה

$850.00

Anita Stein

לפני 1 שנה

$118.00

Anonymous

לפני 1 שנה

£50.00

Anonymous

Thank you

לפני 1 שנה

$18.00

Laura Schwartz

לפני 1 שנה

$36.00

Gidon Katz

Test IMP

לפני 1 שנה

₪1.00

Anonymous

לפני 1 שנה

₪50.00

Sam M

לפני 1 שנה

$17,000.00

Anonymous

לפני 1 שנה

$1,700.00

Our Mission: Saving Lives

When every second counts, United Hatzalah is there.

Code Blue. Cardiac arrest. 60-year-old male on the 4th floor. United Hatzalah volunteers arrive within 90 seconds, stabilize the patient, and transport him to the hospital. They're ready for the next urgent call.

Code Orange. Disaster. Multiple Casualties. The call goes out to all EMS responders, police and IDF personnel. United Hatzalah volunteers are the first responders to arrive on the scene.

Because our mission is to save lives.

How do we do it? United Hatzalah's iconic ambucycles, ambulances, state-of-the-art communication system, and pioneering GPS technology enable our volunteers to arrive within minutes of emergencies - every time.

Now our communication system is at risk. Thousands of lives are in peril

The mobile technology that powers our Motorola PTT devices is being phased out at the end of 2017! This is an urgent upgrade that is crucial to saving lives. Every one of United Hatzalah's 5,000 volunteers must be outfitted TODAY with pioneering new mobile devices that will accelerate response time, improve data streaming, and allow the resources needed to reach the scene of the emergency on time, every time. Each new device costs $1800 which is why we urgently need your help.

WE URGENTLY NEED 4,000 NEW LIFELINE DEVICES
HELP US KEEP OUR RESPONSE TIME TO UNDER 3 MINUTES!
phone

"Lifeline" Communication Device:

  • Ensures the fastest communication anytime, in any place
  • Withstands dust, rain and heat.
  • Has dedicated and textured "push to talk" button that helps fast voice collaboration
  • Is scratch, shatter and water resistant
1000
emergency calls
answered every day
300,000
people treated
each year
5,000
trained volunteers
in Israel

Mark and Rabbi Erica Gerson, International Chairman of United Hatzalah

smiling philanthropist

Mark Gerson is the co-founder and Chairman of the Gerson Lehrman Group. He is also the co-founder and CEO of Julius, the co-founder and Chairman of Thuzio, co-founder and co-Chairman of Voray, and the co-founder of Quality Reviews.

Mark is the International Chairman of United Hatzalah, having co-founded the International organization with Eli Beer in 2006. He is also the co-founder and Chairman of the African Mission Healthcare Foundation, which supports the work of Christian medical missionaries serving in Africa. As part of that work, he and his wife Erica started the annual Rabbi Erica and Mark Gerson L'Chaim Prize for Outstanding Christian Medical Missionary Service now entering its third year. He is also the co-founder of United Rescue, which is bringing the United Hatzalah model of crowd-sourced volunteer first response to the United States. Mark is also the author of books on intellectual history and on education, and has published articles on subjects including the Biblical Jonah, Frank Sinatra's legacy and the OJ Simpson case in The Wall Street Journal, Commentary, The Weekly Standard and other publications. He is a graduate of Williams College and Yale Law School.

Rabbi Erica Gerson graduated from Amherst College, magna cum laude, and received both Rabbinical ordination and a Masters in Religious Education from Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion in 2007. Erica is a member of the Board of Directors of Rodeph Sholom School, a Reform Jewish day school. Erica is also a board member of United Hatzalah of Israel.

Mark and Erica live with their four children in Manhattan.

Harvey and Gloria Kaylie

Harvey and Gloria Kaylie

The Kaylies have made a permanent impact on the nation of Israel and the Jewish community in the United States. Since the 1970s, Harvey has made a prestigious and economic impact on Israel through the success of Ravon Electronics, a branch of the 1969-founded company Mini-Circuits Inc., of which Harvey was President. With Gloria by his side in spirit and in deed, Harvey made the company a global leader in radio frequency and microwave signal processing components.

However, this was just the start. Throughout their lives the Kaylies have made giving a priority. Today, their philanthropy has helped young people with developmental disabilities integrate with their peers via Camp Kaylie; benefitted Jewish education through support of Yeshiva University, Yeshiva Har Torah, and a variety of Jewish Federations; and they have impacted social services and health care in Israel. Their most recent donation for establishment of the Kaylie Kidney Health Center of Excellence at Rambam Health Care Campus will facilitate innovative kidney research—impacting kidney health at a global level, and ensuring the best possible medical care for kidney patients in Israel’s northern region.

איחוד הצלה – ראשונים בהצלת חיים

רעיון 'הצלה' הוקם בניו-יורק לפני כמה עשורים, בשנת 1989 נוסד הגרעין הראשון של מתנדבי הצלה על ידי קבוצת אזרחים שהחליטו ללמוד קורס עזרה ראשונה במטרה לטפל בהתנדבות עד להגעת אמבולנס במקרי חירום רפואיים המתרחשים באזור מגוריהם. חברי הקבוצה עברו הכשרות מתאימות, והחלו לפעול ברחבי הארץ, סניפי 'הצלה' הפזורים ברחבי הארץ פעלו ללא תיאום ביניהם, בשנת 2006 עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה נפגשו כלל מתנדבי 'הצלה' בארץ לסייע רפואית, והובן הצורך ההכרחי באיחוד כלל מתנדבי 'הצלה' בארץ תחת ארגון גג אחד, כדי ליצור אחידות הפעלה הן בהיבט המקצועי והן בהיבט התפעולי מכאן נולד שמו הנוכחי של הארגון – 'איחוד הצלה'.

איחוד הצלה הוקם בשנת 2006 כארגון המושתת על מתנדבים ומטרתו מתן מענה רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים. כיום (2017) מונה הארגון מעל 4,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים פעילים מדן ועד אילת והוא מאושר כגוף מסייע רשמי בשעת חירום על ידי משרד הבריאות. מתנדבי “איחוד הצלה” מגישים סיוע רפואי לחולים ולפצועים הזקוקים לטיפול וסיוע רפואי מיידי. המתנדבים פזורים בתוך אוכלוסיית ישראל בכל עיר, שכונה ורחוב. הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל: יהודים, ערבים, חילונים, חרדים, גברים ונשים. כאשר חלקם פעילים בארגון במסגרת 'השירות האזרחי'

United Hatzalah Headquarters
Dispatcher receiving a call
EMT on a call

רוצה לעזור? יש לך שאלות?

צור קשר!

תלמד ותעזור